2019

November

Een hart voor Willem, leer reanimeren

Een hart voor Willem is een samenwerking tussen Rode Kruis Roeselare, AZ Delta, ARhus en de stad Roeselare waarmee we het levenswerk van urgentiearts dr. Willem Stockman, die in mei overleed, op een gepaste manier willen herdenken en doorgeven.

Dr. Willem Stockman gaf vrijwillig ontelbare sessies reanimatie in scholen, bedrijven en organisaties. Hij vond het belangrijk dat iedereen weet hoe het leven te redden van iemand die een hartaanval krijgt. Op 22 december organiseerden het Rode Kruis van Roeselare, ARhus en AZ Delta en de stad Roeselare daarom van 10 tot 17 uur sessies reanimatietechnieken voor het brede publiek in en rond het kenniscentrum ARhus. Er werden in groepjes van 6 tot 8 mensen reanimatietechnieken en het gebruik van AED-toestellen aangeleerd. Daarnaast was het ook mogelijk om je die dag te laten registreren als orgaandonor.

Ingebruikname apotheek campus Rumbeke

Enkele collega’s van apotheek zijn gestart in de nieuwe campus in Rumbeke.

Ze testten en vulden er alle nieuwe distributieapparatuur: de verschillende herverpakkingstoestellen, de doosjesrobot en medicatiekasten voor de bevoorrading van patiënten. Omdat er overgeschakeld werd op een meer geautomatiseerde manier van werken, was een zorgvuldige voorbereiding nodig om alles goed en veilig te laten verlopen. De bevoorrading die eerder vanuit campus Wilgenstraat gebeurde, werd zo in fases verplaatst naar campus Rumbeke. In de toekomst zal de medicatie voor de andere campussen geleverd worden vanuit campus Rumbeke. (video)

Sensibiliseringsweek antibiotica

De dienst laboratoriumgeneeskunde zet samen met de apotheek in op een campagneweek rond bewustmaking van verkeerd of overgebruik van antibiotica.

Artsen kregen elke dag een interessante infographic toegestuurd rond een ander deelthema. Patiënten kregen een infoflyer mee rond de gevaren van overgebruik. Overgebruik versnelt immers het optreden van resistentie bij bacteriën, één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid wereldwijd. Antibiotoca helpen niet bij griep, bronchitis, verkoudheid of keelontsteking.

Diabetes Mythemeter

14 november is werelddiabetesdag. Diabetes Liga lanceert de online Diabetes Mythemeter, een vragenlijst die peilt naar de kennis en mythes rond diabetes.

Uit onderzoek is gebleken dat er nog heel wat misverstanden bestaan rond diabetes. Bezoekers en patiënten van campus Wilgenstraat konden daarom hun kennis over diabetes uittesten door de Mythemeter in te vullen. Wie goed scoorde op de test, kon een klein geschenkje winnen.

Kinderdiabetes

Ook kinderen kunnen diabetes hebben en toch een gewoon leven leiden als ze goed worden opgevolgd bv. in een zogenaamde kinderdiabetesconventie, waar ze ondersteuning krijgen van een heel team van specialisten, kinderdiabetesverpleegkundigen, kinderdiëtisten, en kinderpsychologen. Het is nog te weinig bekend dat die ondersteuning er is. AZ Delta is één van de erkende, gespecialiseerde ziekenhuizen hiervoor.