2019

Februari

Reorganisatieprojecten krijgen vorm

Een honderdtal werknemers van uiteenlopende diensten krijgen opleiding in het leanprincipe van adjunct-algemeendirecteur Hans Crampe.

Alle ziekenhuisprocessen werden daarbij kritisch tegen het licht gehouden om door reorganisatie tot besparingen te komen. Dit zonder te raken aan de kwaliteit van de zorg. Doel was ook om meer tijd vrij te maken die de verpleegkundige aan bed van de patiënt kan spenderen.

Deze deelnemers van het expeditieteam hadden een positieve ervaring bij de opleiding:

Petra Brabant, hoofdverpleegkundige hartziekten:

“De opleiding is intens, maar leert ons wel door een andere bril kijken. Er valt zeker nog heel veel meerwaarde voor de patiënt en kostenbesparing te creëren door het logisch aanpassen en ombuigen van bestaande processen zoals optimale bedbezetting, nodeloze transporten uitsluiten...”

Els Vanhonsebrouck (hoofdverpleegkundige dagziekenhuis, campus Brugsesteenweg):

“Soms is het even uit onze comfortzone weg, maar dat is net het goeie. Door heel concrete info te verzamelen leer je mensen van andere diensten kennen met wie je anders weinig voeling hebt. Dit helpt je meteen ook het grotere plaatje te vatten. We willen uiteindelijk alle radertjes binnen het ziekenhuis vlot en efficiënt in elkaar doen schakelen.”

2 winnaars voor de MoMo-prijs

Voor het derde jaar op rij reikt de commissie medische ethiek de MoMo-prijs, of prijs voor morele moed, uit op het jaarlijks symposium dat dit keer in het teken staat van morele stress.

Deze editie kwamen er 2 winnaars uit de bus: Bart Boudry en Frederik Heytens, beiden medewerkers op de sociale dienst in Roeselare. Bart en Frederik werden verkozen door hun collega’s.

Het thema voor 2019 was ‘Je wil wel, maar je kan niet’, over hoe positief om te gaan met morele stress of de stress die je als zorgmedewerker kan ervaren wanneer je graag iets wilt doen of betekenen voor je patiënt, maar dit door externe redenen waarop je zelf geen vat hebt, niet kunt waarmaken. Op het symposium gaven verschillende sprekers hun visie en invalshoeken over hoe die morele stress samen om te zetten naar morele veerkracht.

Dr. Hannelore Bode start op dienst longziekten

De dienst longziekten verwelkomt een nieuwe collega, dr. Hannelore Bode, met specialisatie in interstitieel longlijden.

Nadat zij in 2012 afstudeerde als arts, volgde ze een specialisatie inwendige geneeskunde en longziekten in AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Delta in Roeselare en UZ Leuven. In 2018 studeerde ze af als longarts, waarna ze een bijkomende opleiding interstitieel longlijden volgde in UZ Leuven en CHRU Lille.

Opening oncologisch inloophuis ‘t Keerpunt

Oncologisch inloophuis 't Keerpunt opent zijn deuren op 22 februari 2019. 't Keerpunt is een huis door en voor mensen met kanker en hun familie.

De bedoeling is om er terecht te kunnen voor een vooral ongedwongen warme babbel met lotgenoten in een huiselijke omgeving. Een bezoek gebeurt volledig anoniem.

Er is ook een creatief aanbod door Het vlinderhuis van AZ Delta voor kinderen die in hun familie te maken krijgen met kanker. De activiteiten helpen om een gesprek op gang te brengen of bieden hulp bij het verwerkingsproces.

Inloophuis ’t Keerpunt (Kerkplein 10, 8800 Rumbeke) is een samenwerking tussen AZ Delta en Zorgbedrijf Roeselare. Meer informatie op http://inloophuistkeerpunt.org/.

Vrijwilligers in de bloemetjes

Om de vele vrijwilligers binnen ons ziekenhuis van harte te bedanken voor hun erg waardevolle inzet trakteert AZ Delta op een nieuwjaarsetentje in de Oude Melkerij in Gits. Het werd een gezellig samenzijn!

AZ Delta telt maar liefst 122 vrijwilligers, actief over alle campussen. Zij helpen o.m aan de onthaalkiosken, op de palliatieve zorgeenheid, de kinderafdeling, dienst spirituele zorg, revalidatie en andere verblijfsafdelingen.

AZ Delta doet voor de tweede keer mee aan Tournée Minérale

Tournée Minérale roept jaarlijks op om in februari een maand lang geen alcohol te drinken. Want daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft een invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door een maand geen alcohol te drinken, krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewone alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel! AZ Delta nam voor de tweede keer deel aan de actie met één van de grootste teams en zette iedere week een deelnemende medewerker in de kijker met zijn of haar verhaal.

Tijdens het personeelsfeest ter gelegenheid van het nieuwe jaar werd de campagne nog eens extra in de kijker gezet met ‘de sappentrapper’. Met deze fiets konden medewerkers hun eigen gezonde smoothie in elkaar trappen…