2019

Maart

Implanteerbare sensor bij diabetes type 1

Voor het eerst in West-Vlaanderen wordt een onderhuidse glucosesensor geplaatst bij twee diabetespatiënten door het diabetesteam onder leiding van dr. Katrien Spincemaille.

Deze nieuwe innovatieve sensor kan 6 maanden onderhuids ter plaatse blijven. Via een eenvoudige ingreep wordt onder plaatselijke verdoving een klein staafje ingebracht in de bovenarm van de patiënt. Deze onderhuidse sensor meet continu het suikerniveau in het weefsel. Deze informatie wordt via een afneembare zender op de bovenarm verstuurd naar de smartphone van de patiënt. Via een app kunnen de waarden nauwgezet gevolgd worden. Wanneer de suikerspiegel te hoog of te laag is, krijgt de patiënt een discreet alarm via een trilling op de arm. Dankzij deze sensor hebben patiënten met diabetes 24 uur per dag zicht op hun glucosespiegel.

Deze sensor is ook geschikt voor patiënten die allergisch reageren op hun huidig prikloos meetsysteem. Voorlopig wordt het systeem enkel terugbetaald bij een beperkt aantal patiënten met type 1 diabetes, die ook gebruik maken van een insulinepomp binnen de conventie voor Continue Glucose Monitoring (CGM).

Opstart huisartsen- wachtpost Houtland

Op 29 maart 2019 gaat de huisartsenwachtpost Houtland officieel van start na een feestelijke opening in het bijzijn van viceminister-president van de Vlaamse regering Hilde Crevits en burgemeester van de stad Torhout Kristof Audenaert. De wachtpost wordt georganiseerd door de huisartsen van de eerstelijnszone Houtland-Polder in samenwerking met AZ Delta.

Oorspronkelijk bevond de wachtpost zich in de Rembertlaan 15. Inmiddels heeft de wachtpost zijn intrek genomen in Rembertlaan 19, vlak naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Deze locatie ligt meer in het zicht en is goed bereikbaar, ook voor mensen met een beperking. Het heeft een eigen parking en er is een verbindingsgang met het ziekenhuis. Het huis is ook aangesloten op het buizenpostsysteem van het ziekenhuis wat de wisselwerking tussen beide efficiënter maakt.

Stijgende griepvaccinatiegraad beloond met zilveren overheidscertificaat

Meer dan 70 procent van onze medewerkers vaccineert zich in de winter van 2018-2019 tegen griep.

In totaal werden 2896 medewerkers en artsen gevaccineerd. Het is voor het eerst dat we toen de kaap van 70 procent haalden en we het zilveren certificaat van de overheid kregen. Per griepprik schonk AZ Delta ook 1 euro aan het fietsteam dat tijdens het hemelvaartweekend deelnam aan de 1000 km voor Kom op Tegen Kanker.

Fietsroutes naar Rumbeke getest

Een team fietsers test de verschillende fietsroutes uit nabij campus Rumbeke, om zo de beste en de meest gebruiksvriendelijke fietsroutes in kaart te brengen.

Het fietsteam bestond uit medewerkers van AZ Delta en Stad Roeselare. Doel is om medewerkers en bezoekers aan te moedigen om zoveel mogelijk met de fiets naar de nieuwe campus te komen.