2019

Een jaar waarop het accent ligt op verder innoveren en professionaliseren, een jaar in volle voorbereiding naar de nieuwe campus in Rumbeke, een intens jaar ook, waarin we onverwacht afscheid moeten nemen…

Charter rookvrij ziekenhuis

AZ Delta ondertekent samen met 10 andere West-Vlaamse ziekenhuizen het charter ‘Generatie Rookvrij’.


Reorganisatie-projecten krijgen vorm

Een honderdtal werknemers van uiteenlopende diensten krijgen opleiding in het leanprincipe van adjunct-algemeendirecteur Hans Crampe.


Implanteerbare sensor bij diabetes type 1

Voor het eerst in West-Vlaanderen wordt een onderhuidse glucosesensor geplaatst bij twee diabetespatiënten door het diabetesteam onder leiding van dr. Katrien Spincemaille.


Internationale prijs digitaal zorgpad longkanker

De dienst longziekten van AZ Delta mag de internationale Value-Based Healthcare cost-effectiveness award 2019 in ontvangst nemen voor haar digitale zorgpad longkanker. De prijs wordt uitgereikt op het VBHC Prize Event op 18 April in Utrecht.


Afscheid van dr. Willem Stockman

Artsen, medewerkers en directie van AZ Delta zijn enorm aangeslagen door het onverwachte overlijden van spoedarts dr. Willem Stockman.


Netwerk voor opsporen afwijkingen DNA

UZ Gent en AZ Delta richten samen met 11 andere Oost- en West-Vlaamse ziekenhuizen een netwerk opgericht voor Next Generation Sequencing (NGS). Dat NGS-netwerk neemt deel aan een proefproject van het RIZIV om NGS in de routinezorg te introduceren. NGS is een innovatieve techniek om afwijkingen in het DNA in de cellen op te sporen.


Erkenning voor complexe slokdarm- en pancreaschirurgie.

Het consortium AZ Delta Roeselare en AZ Sint-Jan Brugge is door het RIZIV officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor respectievelijk slokdarm- en pancreaschirurgie. De erkenning gaat in op 15 juli, waarbij deze ingrepen vanaf dan alleen nog terugbetaald worden in de centra met een erkenning.


Week van de beweging

Zitten is het nieuwe roken en beweging is het medicijn. Op initiatief van de dienst orthopedie van AZ Delta slaan verschillende partners uit Roeselare en omstreken daarom de handen in elkaar. Samen met ARhus, Sport#VANRSL, KOERS, VIVES en Howest, organiseert AZ Delta van dinsdag 24 september tot en met zondag 29 september de 3de editie van ‘Week van de Beweging’. Tijdens deze week vinden verschillende gratis activiteiten rond sport en beweging plaats voor het hele gezin.


Engagementsverklaring suicidale personen

13 organisaties uit Midden-West-Vlaanderen zetten hun handtekening onder de engagementsverklaring ‘zorg(continuïteit) voor suïcidale personen’. De betrokken zorgverleners willen de zorg voor mensen die aan zelfdoding denken, nog beter opvolgen tijdens het hele traject.


Een hart voor Willem, leer reanimeren

Een hart voor Willem is een samenwerking tussen Rode Kruis Roeselare, AZ Delta, ARhus en de stad Roeselare waarmee we het levenswerk van urgentiearts dr. Willem Stockman, die in mei overleed, op een gepaste manier willen herdenken en doorgeven.


500ste baby Menen

Op donderdag 5 december wordt de 500ste baby van 2019 geboren op campus Menen. Het meisje heet Miley Vanzype en is het eerste kindje voor trotse ouders Lennert Vanzype en Tatum Fowden uit Menen.