INTRO

2019, een kanteljaar

Voorliggend jaarverslag is geen volledige voorstelling van wat er in ons ziekenhuis allemaal gepland, uitgewerkt en gerealiseerd werd. Dat is helaas onmogelijk, gezien de omvang en de veelheid van initiatieven. We presenteren u veeleer een bloemlezing, een combinatie van nieuwe initiatieven, enkele projecten die een doorbraak kenden en ontwikkelingen die opgestart werden. Met excuses voor de vele, mooie zaken die we niet aan bod konden brengen. 2019 is het laatste jaar voor de ingebruikname van onze nieuwe infrastructuur, zowel in de stadscampus, als de opstart van onze nieuwe campus in Rumbeke. Door verdere activiteitgroei en een nieuwe lean dynamiek onder leiding van Hans Crampe, met meer dan 100 opgeleide ambassadeurs, zetten we in 2019 een belangrijke stap voorwaarts tav onze eigen financiële gezondheid. Een financiële “turn around” van circa 10 mio € is niet evident in besparingstijden. Bij het schrijven van deze intro is de ingebruikname van de nieuwe campus een heugelijk feit. Even belangrijk is evenwel de sterke dynamiek in onze campussen in Menen en Torhout, mooi gekaderd in het globale AZ Delta project. De opstart van de huisartsenwachtpost in campus Torhout en de bloeiende materniteit in campus Menen zijn daar mooie illustraties van. 2019 was het zevende jaar van het AZ Delta project in opbouw, het is het kanteljaar en de start van een nieuw tijdperk. In geen enkel ander ziekenhuis was de transitie zo ingrijpend, maar ze was noodzakelijk voor de toekomst in een sterk veranderde wereld. De corona pandemie heeft dat intussen meer dan duidelijk gemaakt. Bijzonder groot is mijn dank en waardering voor het blijvend engagement en de mateloze inzet van onze artsen, medewerkers, vrijwilligers en bestuurders. We mogen er samen heel fier op zijn! JOHAN HELLINGS Algemeen directeur