2019

Oktober

Engagements-verklaring suicidale personen

13 organisaties uit Midden-West-Vlaanderen zetten hun handtekening onder de engagementsverklaring ‘zorg(continuïteit) voor suïcidale personen’. De betrokken zorgverleners willen de zorg voor mensen die aan zelfdoding denken, nog beter opvolgen tijdens het hele traject.

Met 3 zelfdodingen per dag scoort Vlaanderen hoog in vergelijking met onze omringende landen. Dit vraagt dus de nodige actie. Aangezien ‘Suïcide voorkom je niet alleen’ een fundament is in het veld van preventie besluiten de zorgpartners in de regio Midden-West-Vlaanderen de handen in elkaar te slaan.

Preventie hoog op agenda

Politie RIHO & Arro Ieper, CAW Centraal-West-Vlaanderen, CGG Mandel & Leie, CGG Largo, Mobiele behandelteams jongeren en volwassenen, AZ Delta, AZ Sint-Andries Tielt, Sint-Jozefskliniek Izegem, Jan Yperman Ziekenhuis, Kliniek Sint-Jozef Pittem en het psychiatrisch ziekenhuis H.-Hart Ieper willlen binnen de eigen organisatie suïcidepreventie hoog op de agenda plaatsen en ook investeren in zorgcontinuïteit.

Risico bij doorverwijzing

Het is namelijk realiteit dat suïcidale personen vaak lange zorgtrajecten afleggen en met verschillende voorzieningen en hulpverleners in contact komen. Hoe komen we dan tot warme en goede zorg in deze vaak complexe situaties? Het is hoe dan ook cruciaal dat de betrokken zorgverleners de zorg voor suïcidale personen goed op elkaar afstemmen. Informatie moet correct doorstromen en suïcidale personen moeten opgevolgd worden tijdens hun traject tussen en binnen zorgorganisaties. De doorverwijzing naar andere hulpverleners en de tijd daartussen is namelijk risicovol.

Tiendaagse geestelijke gezondheid

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In Vlaanderen gaan we nog een stapje verder en houden we een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. AZ Delta neemt deel met een aantal mooie projecten.

Onder het motto 'Samen veerkrachtig' zetten wij van 1 tot en met 10 oktober in op dit belangrijke thema bij onze medewerkers. Hierbij vestigden we de aandacht op het belang van veerkracht, de mate waarin we kunnen omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen, maar ook tegenslag in het leven. Onze medewerkers konden deelnemen aan een workshop om hun veerkracht te versterken. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om een mindfulnessprogramma te volgen, om te leren omgaan met gevoelens, stress en piekeren.

Daarnaast nam AZ Delta opnieuw deel aan het festival La Folia rond geestelijke gezondheid. Enkele van de activiteiten waren de studiedag ‘Krachtige jongeren’ op 16 oktober met als sprekers dr. Iris Elens, kinder- en jeugdpsychiater en ook 'Twoape', het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid, waarmee AZ Delta samenwerkt.

Verder kreeg AZ Delta kunstenaarsduo Ruben Mardulier en Michiel Deprez op bezoek die aan de slag gingen met patiënten op de dienst psychiatrie. Ze werkten samen aan kunstinstallaties zoals bvb. een werk waarbij hersengolven van patiënten werden omgezet in tonen en ritme en uiteindelijk in muziek. Een ander werk bestond eruit een levensgroot silhouet van één van de patiënten te maken uit strijkparels dat de grens tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid aftast. Deze werken werden in CC De Spil tentoongesteld.

Welkom ASO’s en HAIO’s

Er starten opnieuw 33 arts-specialisten in opleiding (ASO’s) en 3 huisartsen in opleiding (HAIO’s) op bij AZ Delta.

Tijdens een introductiedag konden ze kennismaken met het ziekenhuis en kregen ze praktische informatie om zo vlot mogelijk van start te kunnen gaan. Ze worden verder opgeleid in verschillende medische disciplines.

Oktober borstkankermaand

Onze medewerkers van de borstkliniek sporen mensen aan om zich preventief te laten screenen op borstkanker.

Met een infostandje tijdens de wekelijkse markt van Menen probeerden onze medewerkers voorbijgangers bewust te maken van het belang van preventief borstonderzoek. Ze deelden er roze snoepjes uit, het kleur van think pink, de nationale borstkankercampagne. Daarnaast kon je de hele maand oktober op de dienst radiologie van onze verschillende campussen extra informatie krijgen rond borstkanker.

Ook in de Week tegen Kanker werden naar jaarlijkse gewoonte allerlei kleine acties en verwenmomenten opgezet om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken, met bijvoorbeeld een handverzorging, of een lekkernij.

Youcadag

Op de YOUCA Action Day ontvangt AZ Delta 16 jongeren, verspreid over onze campussen. De studenten komen een dagje meewerken in het ziekenhuis voor het goede doel en dit op een gewone schooldag.

Net als 15.000 andere Vlaamse en Brusselse jongeren engageren ze zich bij een bedrijf of organisatie die ze zelf gekozen hebben. Het loon dat ze ontvangen, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.