2019

Januari

Charter rookvrij ziekenhuis

AZ Delta ondertekent samen met 10 andere West-Vlaamse ziekenhuizen het charter ‘Generatie Rookvrij’.

Als ziekenhuis en zorgverlener wil AZ Delta zich verder inzetten om roken maximaal terug te dringen. Daarom hebben we de intentie alle kinderen, geboren vanaf 2019, rookvrij te laten opgroeien. Het proefproject in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven werd opgestart met de ingebruikname van de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke en wordt verder uitgerold op de andere campussen.

Roken aan ingangen en op de parking wordt strikt verboden. Het kan enkel nog in de voorziene cabines waarbij de roker niet zichtbaar is voor de omgeving. Want zien roken doet roken.

Nationale campagne handhygiëne

Gedurende de maanden december 2018 en januari 2019 worden 10 verschillende diensten van AZ Delta doorgelicht op handhygiëne.

Om statistisch significant te zijn, werden minimum 150 opportuniteiten per afdeling voor handhygiëne geobserveerd. De resultaten van de meting toonden een algemene score van 79%. Een mooi resultaat, maar een belangrijke voetnoot daarbij was om de inspanningen ook blijvend vol te houden. Zo bleek bijvoorbeeld ook uit de sensibiliseringscampagne van de federale overheid dat het cijfer voor het opvolgen van de richtlijnen voor handhygiëne steeds stijgt na het houden van een campagne. AZ Delta blijft zijn medewerkers dus alert houden, o.a. door deel te nemen aan de nationale campagnes. Naast de meting op de diensten konden de medewerkers ook een heropfrissende e-learning volgen.

Op de internationale dag van de handhygiëne (5 mei) werd daarnaast ook terug een campagne voor bezoekers en patiënten op poten gezet waarbij handalcoholflesjes en infoflyers werden uitgedeeld rond het belang van handhygiëne. De opgenomen patiënten kregen een chocoladehandje bij de lunch met een woordje uitleg. Later op het jaar in september, kwam er nog een meting vanuit Zorgkwaliteit.be, een platform van de overheid. Hier scoorden we maar liefst 90% op handhygiëne. Een mooi bewijs dat herhaalde aandacht voor het belang hiervan resultaat boekt.