SLIM ZORGPAD VOOR PROSTAATKANKER

Met het nieuwe zorgpad voor prostaatkanker garandeert AZ Delta aan zijn patiënten een transparant behandelingstraject met de best mogelijke uitkomst. Heel bijzonder is dat dit zorgpad wordt ondersteund door een digitale tool die toelaat om de multidisciplinaire besluitvorming te versnellen. Gestructureerde data worden volledig en consistent voorbereid zodat artsen geen detail missen in het beslissen over de meest optimale en gepersonaliseerde behandeling van de patiënt.

SLIM ZORGPAD VOOR PROSTAATKANKER

Met het nieuwe zorgpad voor prostaatkanker garandeert AZ Delta aan zijn patiënten een transparant behandelingstraject met de best mogelijke uitkomst. Heel bijzonder is dat dit zorgpad wordt ondersteund door een digitale tool die toelaat om de multidisciplinaire besluitvorming te versnellen. Gestructureerde data worden volledig en consistent voorbereid zodat artsen geen detail missen in het beslissen over de meest optimale en gepersonaliseerde behandeling van de patiënt.

V.l.n.r. oncologe dr. Marlies De Bock, radioloog dr. Kristof De Smet, uroloog dr. Lieven Goeman, arts nucleaire geneeskunde dr. Kristoff Muylle, oncologe dr. Karin Schotte, radiotherapeut dr. Lorenzo Staelens, verpleegkundige Nicole Depont, oncoloog dr. Filip Van Aelst, uroloog dr.Wim Van Haute en verpleegkundige Siska Verstraete.

Voor dit zorgpad bundelen de diensten urologie, oncologie, pathologie, klinisch lab, nucleaire geneeskunde, radiologie en radiotherapie hun kennis en expertise. Het doel is, net als bij andere zorgpaden, om patiënten zo goed mogelijk te begeleiden in een gestructureerd traject, vanaf de eerste indicatiesdiagnose tot en met de volledige behandeling. Prostaatcarcinoom wordt meestal initieel vastgesteld door de huisarts op basis van een PSA-stijging. Na doorverwijzing naar AZ Delta wordt een aantal stappen doorlopen.

“Eind december 2021, tien maand na de installatie van de robot in huis, hadden we al 175 prostaatoperaties uitgevoerd.”

ROBOTCHIRURGIE Dr. Wim Van Haute (prostatectomies) trekt het zorgpad binnen urologie samen met dr. Lieven Goeman (focale therapie en fusie biopsies). Hij licht de stappen toe: “We brengen eerst de toestand in kaart met een MRI, eventueel aangevuld met een PHI-test (Prostate Health Index). Pas als het hoogst waarschijnlijk om prostaatkanker gaat, gaan we over tot een invasieve biopsie. Wordt hierbij een tumor vastgesteld, dan voeren we afhankelijk van het type en stadium aanvullende stagingsonderzoeken uit. Een cruciale stap daarna is het MOC-overleg, waar we in overleg met alle betrokken disciplines een behandelingstraject uitstippelen. Dat kan bijvoorbeeld een radicale prostatectomie inhouden. Sinds de installatie van een robot in februari 2021 gebeuren alle prostatectomies in AZ Delta standaard met robotchirurgie, iets waar ik al vijftien jaar ervaring mee heb. Eind december 2021 hadden we zo al 175 robotondersteunde prostaatoperaties uitgevoerd.” Het nieuwe zorgpad moet garanderen dat de patiënt die bij AZ Delta binnenkomt, op welke campus dan ook, kan rekenen op de meest up-to-date-guidelines en de modernste technologie. Het zorgpad maakt ook dat alle betrokken actoren, binnen en buiten het ziekenhuis, inzage hebben in het zorgpad. Op die manier krijgt de patiënt een maximum aan kwaliteit en een zo goed mogelijke uitkomst. Om deze ambitie waar te maken, wordt het zorgpad prostaatkanker volledig digitaal ondersteund.

DATATECHNOLOGIE Radioloog dr. Kristof De Smet: “Datatechnologie biedt heel veel mogelijkheden voor de patiënt op voorwaarde dat je kwaliteitsvolle data hebt en dat die op een goede manier worden verzameld, gestructureerd en ontsloten. Bij AZ Delta zetten we hier dan ook sterk op in, ondersteund door het leer- en innovatiecentrum RADar. Voor het zorgpad prostaatkanker ontwikkelen we hiervoor samen met Siemens en het AI-bedrijf ML6 een nieuwe softwaretool. Met deze tool kan de besluitvorming binnen het MOC sneller en volgens de actuele guidelines verlopen. Het wordt zo mogelijk om voor elke patiënt met zijn eigen karakteristieken en specifieke staging, op elk moment een indicatie te hebben van wat de juiste behandeling in ons ziekenhuis kan zijn en wat de kansen voor de patiënt zijn.” Met dit zorgpad 2.0 zeg maar, kunnen de analyses veel diepgaander gebeuren en wordt minder aan het toeval overgelaten. Oncoloog dr. Marlies De Bock: “Op basis van alle verzamelde data willen we tot modellen komen die voorspellingen doen over hoe een specifieke patiënt zal reageren op bepaalde keuzes van behandeling. We kunnen meteen ook checken wat de literatuur daarover zegt. Die informatie nemen we allemaal mee in het uitstippelen van een behandelingstraject volledig op maat van de patiënt. Bij de ontwikkeling van het zorgpad hebben we vooraf ook indicatoren bepaald die we nauwgezet opvolgen om de kwaliteit te meten. Dat gaat over doorlooptijd, functionaliteit na de operatie, enz.”

“Het zorgpad prostaatkanker moet de nieuwe standaard worden voor alle zorgpaden binnen AZ Delta.”

PERSONALISED MEDICINE Het zorgpad prostaatkanker moet de nieuwe standaard worden voor alle zorgpaden binnen AZ Delta. AZ Delta bouwt al langer aan ‘personalised medicine’ voor alle patiënten en dat komt dankzij innovatieve initiatieven als dit ‘slimme’ zorgpad weer een stuk dichterbij. Dat is ook Vlaanderen trouwens niet ontgaan, want AZ Delta heeft samen met Siemens en ML6 innovatiesteun van de nieuwe speerpuntcluster flanders.healthTech binnengehaald. Met die middelen willen de artsen enerzijds de waarde van artificiële intelligentie voor dit specifieke zorgpad valideren, en anderzijds de data spiegelen aan andere, internationale expertisecentra en zo de eigen kwaliteit aftoetsen.

MEER INFO Dr. Wim Van Haute 051 23 24 36 wim.vanhaute@azdelta.be Auteur: Conny Van Gheluwe Foto: Marc Wallican