PALLIATIEVE EENHEID OP NIEUWE LOCATIE

Sinds juni is Het Anker, de palliatieve zorgeenheid van AZ Delta, gevestigd in de vroegere kraamafdeling op campus Brugsesteenweg. Door de eenheid los te koppelen van de ziekenhuisinfrastructuur kreeg de afdeling een huiselijke sfeer en het team palliatieve zorg een boost.

Enkele leden van het team palliatieve zorg rond de artsen dr. Marlies De Bock en dr. Lien De Gendt.

Voor het team van de palliatieve eenheid voelt de verhuis als ‘thuiskomen’. “Het was een kantelpunt”, legt zorgmanager Heidy Dufoort uit. “De palliatieve eenheid is nog steeds onderdeel van AZ Delta, maar kan hier toch een eigen identiteit ontwikkelen.”

HUISELIJKHEID Door de palliatieve zorgeenheid een nieuwe bestemming te geven, voelt de inrichting nog huiselijker aan. “En dat is meteen een grote verbetering”, licht medisch oncologe en palliatief arts dr. Marlies De Bock toe. “De zorg voor de patiënt staat centraal, maar op deze nieuwe locatie is meer mogelijk. Er zijn een aantal specifieke ruimtes, zoals een living of open keuken, waar patiënten en hun omgeving zich thuis kunnen voelen. Vorige week heeft nog iemand broodpudding gemaakt en gisteren zag ik enkele verpleegkundigen samen eten met een patiënt. Dat dit hier kan, is mooi. We zitten op het gelijkvloers dus er is ruimte voor een tuintje, maar ook de Ronde Kom is dichtbij om een frisse neus te halen.”

“De meerderheid van onze patiënten zijn oncologische patiënten.”

ONGENEESLIJK ZIEK De palliatieve zorgeenheid is met negen ruime kamers een vrij grote afdeling in West-Vlaanderen. In Het Anker wordt een thuis geboden aan negen ongeneeslijk zieke patiënten met een levensverwachting van minder dan drie maanden. “Deze patiënten kunnen hier terecht voor de beste zorg en de hoogst mogelijke levenskwaliteit in de allerlaatste fase van hun leven”, vult anesthesist en palliatief arts dr. Lien De Gendt aan. “Via de huisarts of de behandelend specialist doet de patiënt of zorgverlener een aanvraag voor opname. De meerderheid van onze patiënten zijn oncologisch, maar ook patiënten met hart- of longlijden en nierfalen komen hier terecht. Onze eenheid staat soms ook in voor een tijdelijke opname, wanneer een mantelzorger overbelast is of een break nodig heeft bijvoorbeeld.”

“De eenheid wordt onderdeel van een nieuwe palliatieve site in Roeselare.”

ZWARE AFDELING Palliatieve zorg is gericht op het onder controle houden van pijn en andere ongemakken, maar heeft ook aandacht voor psychosociale steun, spirituele ondersteuning en vragen rond het levenseinde. Ook de omgeving van de patiënt wordt meegenomen in het verhaal. “Het is een zware afdeling”, zegt hoofdverpleegkundige Kathleen Busschaert. “Maar we hebben een sterk en gemotiveerd team dat heel goed samenhangt. Er zijn de twee vaste artsen-specialisten en 19 verpleegkundigen, maar er is ook een vast team waar we een beroep op kunnen doen, zoals kine, ergo, psychologen of de sociale en spirituele dienst. En daarnaast zijn er ook nog onze geëngageerde vrijwilligers. Op de palliatieve eenheid wordt veel in groep besproken, zeker ook de ethische vragen waar we vaak mee geconfronteerd worden.”

Naast het multidisciplinaire team palliatieve zorg van de palliatieve eenheid is er in AZ Delta ook het mobielere palliatief supportteam (PST) dat advies verleent over palliatieve zorg en mee helpt die zorg te organiseren op de vertrouwde verpleegafdeling.

Dit team kan al vroeg in het ziektetraject van de patiënt worden ingeschakeld. Dr. De Bock: “Komen de patiënten in Het Anker terecht, dan nemen wij eigenlijk het werk van het palliatief supportteam over. Zowel dr. De Gendt als ikzelf hebben maandelijks een beurtwisseling: de ene maand zijn we adviserend arts voor het PST, en de andere maand toeren we op de palliatieve eenheid.”

UITSTEKENDE DYNAMIEK Een afdeling verhuizen is pittig, maar toch kreeg het hele team een boost. “Er moet nog wat meer aankleding komen, maar de dynamiek op de eenheid en de samenwerkingen zitten zeer goed”, vertelt hoofdverpleegkundige Kathleen Busschaert. “Op de nieuwe locatie is meer mogelijk voor het team, maar vooral voor de patiënt. En daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

Op 16 oktober is de officiële opening van de palliatieve zorgeenheid Het Anker, campus Brugsesteenweg, aparte ingang via de Gasthuisstraat.

PLAN VOOR PALLIATIEF DAGCENTRUM

In het gebouw van de vroegere kraamafdeling is er ruimte voor de palliatieve eenheid, maar ook voor een palliatief dagcentrum, een nu nog ontbrekende schakel tussen de thuiszorg en de opname in de palliatieve eenheid. Er zijn maar vijf dagcentra in Vlaanderen en zowel AZ Delta als netwerk palliatieve zorg De Mantel waren al langer vragende partij om ook zo’n centrum in Roeselare uit te bouwen. Dr. De Gendt: “Het dagcentrum biedt overdag opvang en verzorging aan. De patiënten krijgen er zorg die thuis moeilijk te verlenen is of komen naar het dagcentrum om de mantelzorger te ontlasten.” In het derde kwartaal van 2022 moet het dagcentrum de deuren openen.

Ook de Mantel verhuist nog dit jaar naar de nieuwe locatie. “De eenheid wordt dus onderdeel van een nieuwe palliatieve site”, legt zorgmanager Heidy Dufoort uit. “Hoewel we aparte entiteiten blijven, zal er onder 1 dak een nog betere samenwerking mogelijk zijn. Ook voor de huisartsen wordt de site heel toegankelijk. Vooral voor de patiënt zal dit de continuïteit en kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komen.”

MEER INFO Kathleen Busschaert Hoofdverpleegkundige palliatieve eenheid 051 23 83 74 kathleen.busschaert@azdelta.be Auteur: Elise Vanhecke Foto: Marc Wallican