Nieuwe artsen

NIEUWE KINDERARTS

Dr. Koenraad Veys

Dr. Koenraad Veys is op 1 juli halftijds gestart als kinderarts op campus Rembert Torhout. Hij studeerde geneeskunde aan KULAK en KU Leuven. Daarna specialiseerde hij zich in kindergeneeskunde aan UZ Leuven en meer specifiek in kindernierziekten. Hij behaalde in 2019 ook een PhD biomedische wetenschappen met zijn doctoraatsthesis getiteld ‘Innovatie in monitoring en behandeling van nefropathische cystinose’. Het voorbije jaar werkte hij als postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven in het lab kindernefrologie van het departement ontwikkeling en regeneratie. Hij is ook aan UZ Leuven verbonden als consulent kindernefrologie.

NIEUWE ANESTHESIST

Dr. Laurent Coeman

Sinds 1 augustus is dr. Laurent Coeman anesthesist-staflid in AZ Delta. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij in 2016 afstudeerde. Hij doorliep vervolgens de opleiding anesthesie in Gent (UZ Gent en AZ Sint-Lucas Gent) en Roeselare (AZ Delta). Tijdens zijn opleiding kreeg dr. Coeman een grote interesse voor locoregionale technieken en behaalde hij recent het European Diploma in Regional Anaesthesia van de European Society of Regional Anaesthesia. Dr. Coeman zal zich daarnaast verder toeleggen op anesthesie voor thoracale ingrepen

NIEUWE ANESTHESIST

Dr. Sofie Hoflack

Dr. Sofie Hoflack kwam op 1 augustus de rangen versterken als staflid van de dienst anesthesie-reanimatie. Ze haalde haar master geneeskunde en koos toen voor de opleiding anesthesie-reanimatie waar ze ervaring opdeed in het toenmalige H.-Hartziekenhuis van Roeselare, UZ Leuven, UZ Gent en AZ Sint Jan Brugge-Oostende. Naast anesthesie-reanimatie heeft dr. Hoflack ook de bijzondere beroepstitel intensieve zorg. Dr. Hoflack volgde ook een postgraduaat radioprotectie aan de UGent en slaagde voor de reanimatiecursussen ALS, NLS en EPLS.

NIEUWE GYNAECOLOOG

Dr. Adriaan Vanderstichele

Dr. Adriaan Vanderstichele ging op 1 augustus aan de slag als gynaecoloog. In 2012 haalde hij zijn master geneeskunde aan de KU Leuven. Daarna ging hij zich specialiseren in gynaecologie-verloskunde met stages in AZ Sint-Lucas Brugge en UZ Leuven. Hij combineerde deze opleiding met wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker en verdedigde in 2019 zijn doctoraat aan de KU Leuven. De voorbije 3 jaar specialiseerde hij zich verder in de behandeling van gynaecologische kankers te UZ Leuven. Naast algemene gynaecologie gaat zijn bijzondere interesse uit naar de chirurgische behandeling van pelviene kankers, ondermeer via robotchirurgie.

NIEUWE RADIOLOOG

Dr. Bernard Sneyers

Op 1 augustus startte dr. Bernard Sneyers als vast staflid op de dienst radiologie. Na zijn master in de geneeskunde aan de KU Leuven, ging hij zich specialiseren in röntgendiagnose. Zijn assistentschap voltooide hij in AZ Sint Lucas Brugge en het UZ Leuven. Tevens is hij actief lid van de ‘Young Radiologist Section’ (YRS) van de ‘Belgian Society of Radiology’ (BSR). Binnen de dienst zal dr. Sneyers zich verder toeleggen op de gastro-intestinale beeldvorming (CT/MRI) met inbegrip van virtuele colonoscopie. Dr. Sneyers heeft ook een bijzondere interesse voor artificiële intelligentie.

NIEUWE RADIOLOOG

Dr. Thomas Debrouwere

Ook dr. Thomas Debrouwere wordt staflid op de dienst radiologie. Hij werd master in de geneeskunde in 2015 en vervolledigde zijn master-na-master in radiodiagnose in 2020 met stages in AZ Groeninge in Kortrijk en UZ Leuven. Dr. Thomas Debrouwere zal whole-body MRI verder uitbouwen alsook de neuroradiologie met bijzondere focus op neuro-inflammatoire/neuro-degeneratieve aandoeningen.