Colofon

Hoofdredactie: dr. Lieven Wostyn Redactieraad AZ Delta: dr. Karen Decaestecker, dr. Ingel Demedts, Kim Denturck, dr. Kristof De Smet, Jan Hebbrecht, dr. Thomas Luyckx, An Ravelingien. Eindredactie: Kristien Beuselinck Foto’s: Marc Wallican Vormgeving: Hannibal Verantwoordelijk uitgever: Johan Hellings, Deltalaan 1, 8800 Roeselare